Kom binnen, neem plaats.........

We mogen weer!

Gelukkig,

vanaf 11 mei 2020 mogen we weer aan de gang. Welliswaar met de grootst voorzichtige zorg en volgens uitgebreide werk protocollen. Dat houdt in dat ik heel druk bezig ben de klanten te benaderen om weer een afspraak te maken.

Geef me even de tijd om dit te regelen. Mocht u eind mei nog niets gehoord hebben, neem dan zelf even contact op.

Er wordt zolang we volgens deze extra protocollen werken, een toeslag worden gerekend per klant. Deze zal € 4,00 bedragen.

Na elke klant zal de ruimte minimaal 15 min extra geventileerd en schoongemaakt worden.

Ik hoop op uw begrip.

Nieuws Ketenzorg

Als u door de huisarts of praktijkondersteunende als Diabeet bent gescreend en u komt onder de ketenzorg te vallen, houdt dat in dat alleen de MEDISCH NOODZAKELIJKE handelingen door de basiisverzekering wordt vergoed (de verzekering bepaald wat wel/niet vergoed wordt, ik niet!). Deze kosten dien ik in bij HONK Ketenzorg   

Wilt u een complete behandeling, dan zult u een gedeelte zelf moeten bijbetalen. Voor 2020 is uw eigen bijdrage € 13,00 en valt onder COSMETISCH VOETZORG.  Hieronder volgt de link naar HONK Ketenzorg  http://www.honk.nu/patientinformatie/diabetes/preventieve-voetzorg  

Afspraak annuleren

Iedereen wil graag zo spoedig mogelijk een afspraak maken. Fantastisch!  Helaas gebeurd het ook regelmatig dat de gemaakte afspraak niet nagekomen wordt. Daarom is het vriendelijk doch dringend verzoek deze bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te annuleren.

U blij, er worden geen kosten (100% + adm. kosten) voor de gemiste afspraak aan u doorberekend (uitzonderingen daargelaten)

Klant op de wachtlijst erg blij, problemen kunnen verholpen worden.

Ik blij, de vrijgekomen tijd wordt opgevuld.

Afspraken verplaatsen of afzeggen kan telefonisch, per app, sms of mail (voetennvdl@gmail.com). Indien ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, kunt u een bericht op de voicemail achterlaten. 

Toestemming Privacy persoonsgegevens

Vanaf mei 2018 zal in alle lidstaten van de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan gelden. Dit houdt in dat iedereen die persoonsgegevens opslaat en/of verwerkt, hiervoor toestemming moet vragen. Dat is dan ook de reden dat u bij mij in de praktijk een formulier krijgt waarop u deze toestemming kan geven.  

Hoe vervelend dit ook is, zonder uw toestemming mag ik de gegevens niet noteren en kunnen hier ook consequenties aanhangen. Immers sommige gegevens kunnen van invloed zijn op de behandeling.

Indien u hier vragen over heeft, beantwoord ik ze graag tijdens de behandeling.Tips